Dân góp tiền xây dựng hạ tầng DA (Đồng Nai) – Bài 6: Hàng loạt cán bộ sai phạm

319

THCL – Kết luận của Thanh tra tỉnh về Dự án Khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất, chỉ ra hàng loạt cán bộ để xảy ra thiếu sót, sai phạm qua nhiều nhiệm kỳ.

Sổ sách… “bốc hơi”?

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, DA Khu tập thể dệt Thống Nhất chỉ mở một cuốn sổ quỹ tiền mặt để ghi chép các khoản thu – chi kinh phí phát sinh từ năm 1996 – 2007.

Kết quả thanh tra thể hiện từ năm 2008 đến nay, không ghi chép các khoản thu, chi của DA vào cuổn sổ quỹ tiền mặt DA. Các khoản thu, chi kinh phí của DA không được ghi chép, hạch toán trong hệ thống sổ sách kế toán, biểu mẫu và báo cáo tài chính từ năm 1996 – 2016, của Sở Công nghiệp.

Nhiều sai phạm tại DA Khu tập thể dệt Thống Nhất (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Theo nội dung giải trình – khi rút tiền từ Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai về, kế toán và thủ quỹ Sở Công nghiệp có ghi vào quyển sổ quỹ tiền mặt của cơ quan. Nhưng do trước đây, Sở Công nghiệp sáp nhập vào Sở Thương mại và Du lịch, phải di chuyển nhiều nơi, do đó đã bị thất lạc hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán của DA. Năm 2009, ông Nguyễn Văn Còn, Thủ quỹ cơ quan (đã nghỉ hưu) có bàn giao lại số tiền tồn quỹ của DA cho bà Tô Thị Hồng Trang, Kế toán trưởng Sở Công thương quản lý.

Cũng theo nội dung giải trình của bà Tô Thị Hồng Trang, do thời gian phát sinh đã lâu trên 10 năm, chứng từ, sổ sách kế toán của DA đã bị thất lạc nên không cung cấp được cho Đoàn thanh tra. Sự việc đã được giám đốc sở qua các thời kỳ xác nhận là thực tế có kinh phí cho DA. Tuy nhiên, bà Tô Thị Hồng Trang không cung cấp được biên bản xử lý mất chứng từ, sổ sách kế toán tại thời điểm mất chứng từ, sổ sách theo quy định.

Mặt khác, từ khi triển khai DA đến nay, Sở Công nhiệp không thực hiện công khai tài chính của DA (công khai các khoản thu, chi kinh phí của DA) theo quy định tại Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách – Nhà nước hỗ trợ, các DA đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, ban hành theo quy định của Nhà nước.

Đường giao thông nội bộ DA Khu tập thể dệt Thống Nhất bị lấn chiếm làm xưởng (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Những ai sai phạm?

Sau khi Nhà máy dệt Thống Nhất giải thể, Sở Công nghiệp đã kịp thời đề xuất UBND tỉnh giao khu đất khoảng 1,6 ha để quản lý; đồng thời xin chủ trương lập DA đầu tư, quy hoạch và xâu dựng hạ tầng khu dân cư – được xác định phù hợp với quy hoạch và xây dựng hạ tầng khu dân cư được xác định phù hợp với quy hoạch tổng thể của TP. Biên Hoà, đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện DA, Sở Công nghiệp đã để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót và sai phạm. Cụ thể:

Ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp bàn giao sang bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở Công nghiệp tại Biên bản bàn giao Số 164/CN ngày 28/2/2003, có nội dung bàn giao quỹ DA: “Quỹ khu tập thể dệt Thống Nhất: 192.266.253 đồng”, không có biên bản bàn giao hồ sơ DA. Tuy nhiên, sau đó bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện DA.

Tại các biên bản bàn giao giữa các thời kỳ lãnh đạo tiếp theo, không thể hiện nội dung bàn giao hồ sơ và kinh phí DA. Ông Sáng không cung cấp được văn bản quy định tiêu chuẩn xét duyệt, biên bản xét duyệt đối với những trường hợp được giao đất. Để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp thời kỳ ngày 13/6/1998 đến ngày 28/2/2008.

Thời kỳ từ ngày 1/8/2005 đến ngày 17/4/2007, ông Nguyễn Văn Quan, Phó giám đốc Sở Công nghiệp, có thiếu sót, sai phạm trong việc ký hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát và các hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hạng mục đường giao thông nội bộ.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai thời kỳ 21/10/2004 đến 17/4/2007 có thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát hạng mục đường giao thông nội bộ.

Ông Trần Cao Anh Tú, Tổ trưởng Tổ Giám sát của Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai thời kỳ từ 21/10/2004 – 17/4/2007, không tham mưu lập báo cáo tổng kết đánh giá chất lượng giám sát công trình theo quy định.

Cũng theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc chi tiền không đầy đủ phiếu chi và chứng từ gốc với số tiền hơn 80 triệu đồng, số tiền này thực tế có chi cho DA, nhưng do thời gian phát sinh quá lâu nên chứng từ đã bị thất lạc. Để xảy ra các thiếu sót, sai phạm, trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Nhỏ, bà Nguyễn Thị Diệu và bà Tô Thị Hồng Trang; trách nhiệm liên quan thuộc về Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Công thương với vai trò là chủ tài khoản và là người đứng đầu đơn vị.

Nguyễn Lánh – Hải Dương