Dân góp tiền xây dựng hạ tầng DA (Đồng Nai) – Bài 5: Thu tiền dân đem gửi “ăn” lãi

322

HCL – Như TH&CL đã thông tin về việc người dân phường Tân Biên, TP. Biên Hoà (Đồng Nai) góp tiền để xây dựng hạ tầng dự án Khu tập thể Dệt Thống Nhất; thế nhưng, hơn 15 năm qua, Sở Công nghiệp không tiến hành xây dựng hạ tầng khu dân cư mà đem tiền góp của dân đi gửi ngân hàng để lấy lãi (?!).

Hàng loạt thiếu sót

Hơn 15 năm dự án vẫn nằm trên giấy (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Dự án (DA) Khu tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất, được bắt đầu từ ngày 28/02/2003 và kết thúc vào ngày 6/1/2009, thời kỳ bà Phan Thị Mỹ Thanh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sở Công nghiệp.

Ở thời điểm này, Sở Công nghiệp đã không thực hiện triển khai lập đầy đủ hồ sơ DA, gồm lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán 6 hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (chỉ tiến hành lập hồ sơ một số hạng mục đường giao thông nội bộ). Trong khi đó, năm 2003, Sở Công nghiệp tiếp tục thu tiền của các hộ dân được giao đất dự án.

Tuy chỉ thực hiện một hạng mục là đường giao thông nội bộ của DA triển khai trong tháng 10/2004, nhưng kết quả thanh tra đã chỉ ra đến 12 thiếu sót và sai phạm.

Trong đó, có thể kể ra đây:

Không tổ chức tuyển chọn tư vấn giám sát, thiết kế, giám sát đánh giá DA đầu tư và chất lượng công trình; không có biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế đường nội bộ; không tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán công trình, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán (đường cấp phối sỏi đỏ) không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt (cấp phối đá dăm có rải đá mi).

DA chưa hoàn thành và chưa quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, trong khi thực tế dẫ đưa vào khai thác sử dụng (không được tổ chức nghiệm thu); không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu.

Không có biên bản nghiệm thu (vét hữu cơ, lu nền hạ đường, đắp sỏi đỏ) theo quy định; không có hồ sơ kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu và kiểm tra mặt đường, cấp phối sỏi đỏ theo quy định; không ghi chép nhật ký công trình…

Nhiều sai phạm tại DA Khu tập thể dệt Thống Nhất (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Gửi ngân hàng “ăn” lãi?

Liên quan đến việc quản lý, thu chi kinh phí của DA với tổng số hơn 1,4 tỷ đồng (gần 1,2 tỷ đồng từ đóng góp của người dân và hơn 142 triệu đồng từ nguồn thu khác). Trong đó, giai đoạn bà Thanh làm Giám đốc Sở Công nghiệp, đã thu gần 1,160 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện DA từ năm 1996 đến năm 2007 chủ đầu tư đã chi hết hơn 742 triệu đồng vào các khoản như tiền sử dụng đất và lệ phí, làm hạ tầng, trả lại tiền cho 5 hộ dân đã đóng góp xây dựng hạ tầng nhưng chưa nhận đất… Số tiền còn lại là 670 triệu đồng, một số lãnh đạo Sở Công nghiệp đã đem gửi Công ty Cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai để “lấy lãi”.

Theo kết quả thanh tra trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2006 tổng tiền lãi nhận được từ số tiền 670 triệu đồng là hơn 204 triệu đồng. Theo giải trình của lãnh đạo Sở Công nghiệp thì, đã dùng số tiền này để chi phí giao dịch, nhưng không có chứng từ để chứng minh và số tiền lãi còn lại hơn 77 triệu đồng?

Tuy nhiên, sau đó toàn bộ số tiền này đã được chuyển về tài khoản cá nhân của nhân viên kế toán Sở Công nghiệp, gửi ngân hàng lấy lãi. Tuy nhiên, những khoản thu của người dân để thực hiện dự án lại không được ghi chép, hạch toán trong hệ thống sổ sách kế toán, biểu mẫu và báo cáo tài chính từ năm 1996 đến năm 2016 của Sở Công nghiệp?

Đặc biệt, từ thời gian giám đốc trước bàn giao lại cho bà Thanh, có nội dung giao quỹ, không có biên bản bàn giao hồ sơ DA, nhưng tại các biên bản bàn giao giũa các thời kỳ lãnh đạo tiếp theo không thể hiện bàn giao hồ sơ và kinh phí dự DA…

Kết luận thanh tra xác định, để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Công nghiệp thời kỳ tháng 3/2003 – 1/2009 với cương vị là chủ DA.

Nguyễn Lánh – Hải Dương