Nâng hạn mức rút tiền ATM nội mạng lên 5 triệu đồng/giao dịch

171

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36. Theo Điều 6 Khoản 7 của dự thảo, mỗi lần rút tiền tại ATM, khách hàng sẽ được rút 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng, thay vì 2 triệu đồng như quy định hiện nay.

Việc tăng hạn mức này nhằm giảm thời gian và chi phí rút tiền cho khách hàng. Dự thảo cũng bổ sung quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán lắp đặt bổ sung mới ATM đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa địa bàn thành thị và nông thôn”.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM là 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Đối với máy ATM lắp đặt tại những địa điểm khách hàng chỉ có thể tiếp cận ATM trong những thời gian nhất định thì thời gian phục vụ của ATM tùy thuộc vào địa điểm lắp đặt ATM.

Nâng hạn mức rút tiền ATM nội mạng lên 5 triệu đồng/giao dịch (ảnh minh hoạ).

Nâng hạn mức rút tiền ATM nội mạng lên 5 triệu đồng/giao dịch (ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, tại nơi đặt ATM phải có số điện thoại và địa chỉ liên hệ của đơn vị quản lý vận hành ATM để khách hàng liên hệ khi gặp sự cố trong giao dịch.

Dự thảo cũng yêu cầu ngân hàng phải bố trí lực lượng trực để khắc phục sự cố ATM ngừng hoạt động trong thời gian nhanh nhất có thể. Trường hợp ATM ngừng hoạt động (hoặc dự kiến ngừng hoạt động) quá 24 giờ phải báo cáo chi nhánh NHNNtrên địa bàn trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi phát sinh (hoặc dự kiến) ATM ngừng hoạt động quá 24 giờ và có hình thức thích hợp thông báo rộng rãi cho khách hàng.

NHNN cũng bổ sung quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán định kỳ hàng quý (trước ngày mùng 05 của tháng đầu quý tiếp theo) báo cáo tình hình triển khai dịch vụ ATM lưu động.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM trên địa bàn. Theo đó, định kỳ hoặc khi cần thiết tổ chức kiểm tra toàn bộ hoặc lựa chọn kiểm tra một số ATM trên địa bàn, lập biên bản kiểm tra ATM. Khi phát hiện ATM không tuân thủ các quy định tại Thông tư này, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

An Hạ

Nguồn: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nang-han-muc-rut-tien-atm-noi-mang-len-5-trieu-dong-giao-dich-20160613174549681.htm