Bộ Tư pháp kiểm tra thực hiện kỷ luật hành chính của công chức

(HNM) – Ngày 7- 8, Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này đã ký ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật hành chính tại cơ quan Bộ Tư pháp.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sẽ tiến hành theo hình thức kiểm tra đột xuất, tập trung vào việc chấp hành thời giờ làm việc và chấp hành quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc của lực lượng công chức tư pháp. Các công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan muộn quá 15 phút hoặc rời trụ sở cơ quan trước 15 phút so với quy định đều được tính là phạm quy.

Riêng việc chấp hành quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc bao gồm ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách, đoàn kiểm tra sẽ thanh tra, rà soát đột xuất tại trong và ngoài trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.

Share this post:

Related Posts

Comments are closed.