subscribe: Posts | Comments

leader

Năm giải pháp kiềm chế bức cung, nhục...

Cần có ngay những giải pháp hạn chế nạn bức cung, dùng nhục hình vì xâm phạm nghiêm trọng quyền con người và hoạt...

Năm giải pháp kiềm chế bức cung, nhục hình
posted on: Apr 8, 2014 | author: admin

Làm sao để chống bức cung, nhục hình?...

Chúng tôi xin giới thiệu giải pháp đề xuất của các chuyên gia pháp luật nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng này. “Thời...

Làm sao để chống bức cung, nhục hình? – Bài 1: Kiểm sát chặt “thời điểm nhạy cảm”
posted on: Apr 7, 2014 | author: admin

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có s...

Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được...

posted on: Apr 4, 2014 | author: admin

Có được hủy việc mua bán căn hộ chậm ...

Chủ đầu tư chậm giao căn hộ theo thỏa thuận, tòa sơ thẩm xử khách hàng được chấm dứt hợp đồng, tòa phúc thẩm tuyên...

Có được hủy việc mua bán căn hộ chậm giao?
posted on: Apr 2, 2014 | author: admin

Theo quy định của pháp luật hiện hành...

Thủ tục hòa giải Điều 135 Luật Đất đai (LĐĐ) quy định nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải...

posted on: Apr 1, 2014 | author: admin

Đấu giá bất động sản có địa điểm tại ...

    Cháu tôi mua được 01 căn nhà do Ngân hàng phát mãi qua đấu giá tài sản tại Công ty TNHH bán đấu giá tài...

posted on: Mar 30, 2014 | author: admin
Page 1 of 512345